گفتگو زنده با خانم رضوانه میرزا دباغ – شبکه 5 سیما

 

گفتگو زنده با خانم رضوانه میرزا دباغ،بانو آزاده زندانی سیاسی مسلمان قبل از انقلاب و فرزند مرحومه مرضیه حدیدچی دباغ از پیشکسوتان عرصه مبارزه با حکومت پهلوی

در برنامه “یه روز تازه” – شبکه 5 سیمای جمهوری اسلامی ایران

روز 15 بهمن ماه 1399