سر و سرنیزه

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب:سر و سرنیزه
مستند داستانی از مبارزات علی دانش پژوه

گردآوری و تدوین: ریحانه مولوی

ناشر: موزه عبرت ایران

سال نشر:  بهار 13۹۸

تعداد صفحات: 168 صفحه
قیمت: 16000 تومان

خلاصه کتاب:
 دستم را می گیرم به دیوار دودگرفته سلول و شروع می کنم به قدم زدن. دیوار پر از خط و خطوط گنگ و نامفهوم است. یک باره از میان خطوط مبهم، تصویری تمام نگاهم را پر می کند. چشم هایم را تنگ می کنم تا به کمک اندک نوری که سلول را روشن کرده، تصویر را بهتر ببینم. تصویر سر یک انسان است که یک سرنیزه، درست زیر چانه اش قرار دارد. با خودم کلنجار می روم تا منظور نقاش را از کشیدن این تصویر بفهمم، که چشمم به نوشته زیر نقاشی می افتد.
“اگر سرت را به علامت پاسخ “بله” پایین بیاوری، این سرنیزه در گلویت فرو خواهد رفت. و اگر برای “نه” گفتن سرت را بالا ببری، از سرنیزه در امان خواهی ماند!”

دانلود بخش هایی از کتاب