روایت محاکمه شکنجه گران ساواک در سیمای جمهوری اسلامی ایران

مستند “دادگاه ویژه انقلاب” این روزها از شبکه مستند سیما پخش شده و دربردارنده جلسات دادگاه و محاکمه دو تن از بازجویان و شکنجه گران ساواک و کمیته مشترک ضد خرابکاری به نام های بهمن نادری پور (مشهور به تهرانی) و فریدون توانگری (مشهور به آرش) بوده که در بهار سال 1358 در مسجد زندان قصر برپا گردید.