درگذشت آقای محمدحسین مدبری،زندانی سیاسی مسلمان پیش از انقلاب

 

 

بدینوسیله درگذشت آقای محمدحسین مدبری،آزاده و زندانی سیاسی مسلمان پیش از انقلاب را به خانواده محترم ایشان و جامعه آزادگان (زندانیان سیاسی مسلمان پیش از انقلاب اسلامی) تسلیت عرض کرده و برای روح آن مرحوم مغفرت الهی و علو درجات را از خداوند تبارک و تعالی مسئلت داریم.

موزه عبرت ایران