درگذشت آزاده و مبارز آقای محمدباقر باقری نژادیان فرد

 

«إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»

بدینوسیله درگذشت آزاده و مبارز آقای محمدباقر باقری نژادیان فرد، زندانی سیاسی مسلمان پیش از انقلاب را به خانواده محترم ایشان و جامعه آزادگان (زندانیان سیاسی مسلمان پیش از انقلاب اسلامی) تسلیت عرض کرده و برای روح آن مرحوم مغفرت الهی و علو درجات را از خداوند تبارک و تعالی مسئلت داریم.

موزه عبرت ایران