همايون كاويانی دهكردی معروف به كاوه

 

همايون كاويانی دهكردی  فرزند حسين، در سال 1316 در اصفهان به دنيا آمد. وي با درجه سرگردي در واحد چتربازي ارتش خدمت مي‌كرد و در تاريخ 9/9/1350 از ضد اطلاعات ارتش به ساواك منتقل شد. ابتدا در اداره هشتم بازجو بود و بعد از آن به اداره سوم منتقل و در كميته مشترك مشغول به كار شد. در كميته ابتدا رئيس بخش بود و سپس معاون اداره مي‌گردد. وي سرپرست اكيپ‌ها بود و در عمليات زيادي شركت و در دستگيري مبارزين نقش برجسته‌اي داشته است. وي براي فراگيري آموزش‌هاي بازجويي و شكنجه‌‌گري سفرهايي هم به آمريكا، انگليس، فرانسه و اسرائيل داشته است. وي داراي مشاغلي همچون كارمندي در اداره كل چهارم، سوم و ششم. بازجوي متخصص، كارمند بخش 4 عمليات ويژه، رئيس بخش 5 بازجويي، رئيس اداره اطلاعاتي كميته مشترك ضد خرابكاري بوده و مفتخر به دريافت نشان‌هاي: دو تقدير از مدير كل اداره و رياست ساواك، مدال درجه سوم كوشش، نشان پاس از شاه گرديده است. او تا پيروزي انقلاب در ساواك مشغول به كار بود و پس از آن متواری گرديد.