روز جهانی “موزه” سال 1400

 

فرا رسیدن 28 اردیبهشت برابر با 18 ماه می  روز جهانی “موزه” بر همه همکاران، موزه داران و جامعه میراث فرهنگی تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

شعار سال 2021 شورای بین المللی موزه ها (ایکوم) – «آینده موزه ها: تصویر پردازی و بهسازی مجدد»