بازدید ابراهیم شیبانی – کارگردان هنری

بازدید آقای ابراهیم شیبانی – کارگردان هنری از محل موزه عبرت ایران در راستای تحقیق پیرامون لوکیشن فیلمبرداری ساخت پروژه های سینمایی و تلویزیونی