کلیپ «پیر ِخُمین» -همخوانی گروهی به مناسبت سالروز رحلت رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران

کلیپ «پیر خمین» -به مناسبت سالروز رحلت رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره)