ویدیو// تاریخ شفاهی، روایت آقای مهدی غیوران از شکنجه ها در کمیته مشترک

ویدیو// تاریخ شفاهی، روایت آقای مهدی غیوران از مبارزان و زندانیان سیاسی قبل از انقلاب درخصوص شکنجه ها در کمیته مشترک ضدخرابکاری ساواک – کنفرانس مطبوعاتی با رسانه های خارجی – تهران – سال 1358