اجرای زنده گروه سرود فرزندان انقلاب سبزوار

 

روز پنجشنبه دهم تیر ماه 1400 موزه عبرت ایران میزبان جمعی از نوجوانان و نسل های جدید انقلاب اسلامی بود. ایشان پس از بازدید از موزه و آشنایی با گوشه ای از تاریخ معاصر ایران و جنایات رژیم پهلوی و گفتگو با راهنمایان و راویان موزه که خود از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب بوده اند. به اجرای زنده چند سرود با مضامین انقلاب اسلامی، مقاومت و فلسطین و همچنین در مدح حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) در محوطه اصلی دایره ای شکل موزه پرداختند.

گروه سرود فرزندان انقلاب اسلامی از شهرستان سبزوار دارای مقام اول کشوری در حوزه سرود بوده و پیش تر در مکان های مذهبی،تاریخی در نقاط مختلف کشور به اجرا پرداخته اند.