روز قلم، بر اساتید فرهیخته اهل قلم و جامعه فرهنگی و هنری کشور مبارک باد

روز قلم، بر اساتید فرهیخته اهل قلم و جامعه فرهنگی و هنری کشور مبارک باد

ن وَ اَلْقَلَمِ وَ مٰا یَسْطُرُونَ.

خداوند سبحان در قرآن کریم به قلم و آنچه می نویسد سوگند یاد کرده و آن را مقدس شمرده است. از این رو بر ماست که از ساحت قلم پاسداری کنیم و با بهره گیری از جوهره متعالی اش، در راه گسترش آگاهی و دانستن بکوشیم.