تعطیلی موزه در پی شیوع موج پنجم ویروس کرونا

بدینوسیله به اطلاع عموم علاقه مندان می رساند، درپی آغاز موج چهارم همه گیری ویروس کرونا و تغییر وضعیت پایتخت به رنگ قرمز، موزه عبرت ایران همه راستا با سایر مراکز فرهنگی و گردشگری به جهت جلوگیری از شیوع این بیماری منحوس از تاریخ دو شنبه 14 تیر ماه 1400 تا اطلاع ثانوی پذیرای مراجعین و بازدیدکنندگان محترم نخواهد بود.