ساواک شاگرد موساد

مشخصات کتاب:

نام کتاب: ساواک شاگرد موساد

گردآوری و تدوین: موزه عبرت ایران

ناشر: موزه عبرت ایران

سال نشر: زمستان 1389

تعداد صفحات: 224 صفحه

خلاصه کتاب:

کتاب، با استناد به سندهای منتشر نشده از رژیم ستمشاهی، درباره ارتباط بین ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور) و موساد (سرویس اطلاعاتی اسرائیل) و آموزش سرویس‌های اطلاعاتی بین آن دو نوشته شده است.

در مقدمه، تاریخچه‌ای از به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از سوی رژیم شاهنشاهی در سال 1328 شمسی، آغاز همکاری بین سازمان‌های امنیتی دو رژیم با صدور دستور به تیمسار بختیار (اولین رئيس ساواک) از سوی شخص محمدرضا شاه پهلوی، نوع همکاریها و اهداف مورد نظر و… توضیح داده شده است.

در بخش پیشگفتار، درباره اهمیت اسناد مربوطه و ویژگی‌های آن، رموز روی اسناد و دیگر موضوعات مرتبط با اسناد ساواک، توضیحاتی ذکر شده است.

در ادامه، فهرستی از عناوین اسناد، تصاویر آنها و شرح هر کدام ذکر شده و در بخش پایانی، علاوه بر فهرست منابع، نام رؤسای موساد از دهه پنجاه به بعد، فهرست اعلام کتاب و در بخش ضمائم نیز تصاویری از آرم ساواک و موساد، نمودار تشکیلات سازمانی ساواک و روسای آن درج شده است.