مستند – همیشه محرمانه

مستند همیشه محرمانه روایتی کمتر گفته شده از  قیام 15 خرداد 1342 در شهر قم