پیام شهید آیت‌الله محمد صدوقی به اقلیت‌های مذهبی

پیام شهید آیت‌الله محمد صدوقی به اقلیت‌های مذهبی

(پیام حضرت آیت الله صدوقی به اقلیتهای مذهبی)
بسم الله الرحمن الرحیم

لیسوا سواءً من اهل الکتاب امةً قائمه یَتلونَ آیاتِ الله اناءَ اللیل و هم یَسجدون، یؤمنونَ بِالله و الیوم الاخر و یأمرونَ بالمعروف و یَنهونَ عَنِ المنکر و یُسارعون فی الخیرات و اُولئک من الصالحین.
(اهل کتاب همه یکسان نیستند. گروهی از آنها قائم به حق بوده و آیات خداوند را در لحظات گوناگون شب برخوانده و در پیشگاه احدیت خاضع و خاشعند. به خدا و روز جزا ایمان دارند و همواره دیگران را به خوبیها امر و از بدیها باز می‌دارند و در کارهای نیک پیشگامانند و اینها از گروه صالحان و نیکانند.)
از آن جا که نهضت اسلامی و انسانی ملت ایران بر موازین فطرت انسانیت و بنیادهای حق استوار است و هدف آن استیفای حقوق کلیه افراد انسانی – که در این کشور زندگی می‌کنند- می‌باشد. در اندک زمانی نه تنها کلیه اقشار ملت مسلمان را در صف استواری علیه مظاهر استبداد و استعمار به مبارزه واداشت، بلکه اقلیتهای مذهبی هم علی‌رغم سمپاشی‌های دستگاه مبنی بر ارعاب و تهدید آنها از تشکیل حکومت اسلامی، با خوش‌باوری کامل و اعتقاد حتمی به پیامدهای انقلاب، به صفوف مبارزه ملت پیوند داد. آنها ضمن اعلام پیوستگی خویش به نهضت مقدس ایران، ویژگی انقلاب این کشور را که عهده‌دار منافع جمیع افراد با هر کیش و مذهبی که دارند می‌باشد، به جهان و جهانیان ابلاغ نمودند. نگرشی کوتاه به تاریخ اسلام بیانگر این حقیقت است که در ازمنه‌ای که قدرت حکومت در اختیار مسلمین بوده است، اقلیتهای مذهبی نه تنها از جمیع مزایای حقوق فردی و اجتماعی برخوردار بوده‌اند، بلکه در انجام وظایف عبادی خویش در پناه قدرت اسلام خیلی آزادتر از سایر زمانها ترویج و تبلیغ می‌شدند. اماکن مذهبی و معابد اهل کتاب همواره مورد احترام قانون اسلام بوده و حفظ جان و مال و ناموس آنان یکی از وظایف حکومت اسلامی است.
ما ضمن تقدیر از این اتحاد و همبستگی از خداوند متعال مسئلت می‌داریم تا هرچه زودتر با ازالۀ بقایای حکومتهای خودکامه و استعماری، پرچم پرافتخار حکومت اسلامی برفراز این مرز و بوم به اهتزاز درآید تا در پرتو قوانین عادلانه و انسانی اسلام، جمیع اقشار ملت با هر کیش و مذهبی که دارا هستند از حیات طیبه و زندگی سعادتمندانه مادی و معنوی برخوردار گردند.
قُل یا اهلَ الکتاب تعالَوا اِالی کلمةٍ سواءٍ بینَنا و بینَکُم اَلّا نَعبُدَ اِلّا الله و لا نشرِکَ بهِ شیئا و لا یَتِخذَ بعضُنا بعضاً ارباباً من دون الله…
بگو ای اهل کتاب بیایید به آنچه مورد قبول هم ما و هم شماست متعهد گردیم که جز ذات مقدس [خدا]، پروردگار دیگری نپرستید و شریکی برای او قرار ندهید و جز خداوند کسی از بین خود را (چون طاغوتها) برای خویش قرار ندهید.

محمد صدوقی 25 محرم/ 1399
[برابر با 1357/10/5]

منبع: مرکز بررسی اسناد تاریخی