درگذشت آزاده و زندانی سیاسی قبل از انقلاب آقای صفاتی دزفولی

بدینوسیله موزه عبرت ایران درگذشت آزاده گرانقدر مرحوم ایرج صفاتی دزفولی، از مبارزان و زندانیان سیاسی قبل از انقلاب اسلامی و برادر مبارز شهید انقلاب غلامحسین صفاتی دزفولی را به خانواده محترم ایشان و جامعه آزادگان کشور تسلیت عرض می نماید.