سالروز شهادت پنجمین شهید محراب،آیت الله اشرفی اصفهانی

موزه عبرت ایران، 23 مهرماه مقارن با سالروز شهادت پنجمین شهید محراب،حضرت آیت الله اشرفی اصفهانی یاد و خاطر مجاهدات آن بزرگمرد در پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و شکلگیری نظام نوپای جمهوری اسلامی گرامی می دارد.