درگذشت آزاده و جانباز گرامی مرحوم محمد پیران

بدینوسیله درگذشت برادر آزاده و جانباز گرامی مرحوم محمد پیران را خدمت خانواده محترم، مبارزین و آزادگان و جانبازان و زندانیان سیاسی مسلمان قبل ازانقلاب خصوصا اعضای محترم حزب ملل تسلیت عرض نموده برای ایشان غفران الهی و برای همه بازماندگان صبر و تحمل آرزومندم.
برادر عزیز مرحوم محمد پیران از اعضای حزب ملل اسلامی بود که حدود چهارده سال از عمر پربرکتش را در شکنجه گاه های رژيم پهلوی سپری کرد. وی متولد 1323 اهل رزن و نماينده دوره ششم مجلس شورای اسلامی بود.