گزارش تصویری – استقبال پرشور به مناسبت روز جهانی گردشگری

گزارش تصویری – استقبال پرشور بازدیدکنندگان (بازدید بیش 700 نفر در روز جمعه 8 مهرماه 1401) به مناسبت روز جهانی گردشگری