درگذشت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حق بین

درگذشت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج حسین حق بین

بدینوسیله و سوگ مندانه خبر درگذشت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج حسین حق بین از مبارزان و زندانیان رژیم پهلوی را به اطلاع دوستان و آشنایان و جامعه زندانیان سیاسی قبل از انقلاب می رسانیم. از خداوند منان طلب مغفرت برای آن مرحوم را مسئلت داریم.

موزه عبرت ایران