بازدید جمعی از بانوان بسیجی شهرستان ورامین

همزمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بسیجی و هفته بسیج سال 1401 جمعی از بانوان بسیجی شهرستان ورامین از موزه عبرت ایران بازدید کردند.