استقبال بازدیدکنندگان از موزه در سالروز شهادت سپهبد سلیمانی

استقبال بازدیدکنندگان از موزه در سالروز شهادت سپهبد سلیمانی – 13 دی 1401