آقایان دکتر جواد منصوری و محمد دلاوری به مرور تاریخ مبارزات در موزه عبرت ایران پرداختند

روز دوشنبه چهارم آبان ماه 1399 موزه عبرت ایران، ساعاتی میزبان آقایان دکتر جواد منصوری و محمد دلاوری بود.
آقای دکتر جواد منصوری مبارز و زندانی سیاسی مسلمان قبل از انقلاب اسلامی، دیپلمات سابق وپژوهشگر تاریخ معاصر ایران در طی بازدید از محل موزه و گفتگو با آقای محمد دلاوری، خبرنگار،مجری و مستند سازبه بیان خاطراتی از ایام مبارزات علیه حکومت پهلوی و وقایع و جریانات سیاسی پیش از وقوع انقلاب اسلامی پرداختند.