22 بهمن سالروز تسخیر کمیته مشترک ساواک بدست انقلابیون

22 بهمن سالروز تسخیر کمیته مشترک ساواک بدست انقلابیون

کمیته مشترک ضدخرابکاری ساواک و شهربانی بعد از ساعت ها درگیری و تیراندازی مابین محافظان و مردمی انقلابی تهران در نهایت در ساعت 16 روز 22 بهمن 1357 بدست مردم مبارز فتح شد.