2 اردیبهشت 1357 شهادت سیدعلی جهان آرا زیر شکنجه رژیم پهلوی

شهید سید علی جهان آراء در سال 1334 در خانواده‌ای مذهبی و متوسط چشم به جهان گشود. از نوجوانی به مسائل جامعه حساسیت داشت و با ورود به دبیرستان و افزایش آگاهی‌های اجتماعی و سیاسی وارد مبارزه با رژیم طاغوت گردید و عضو گروه دزفولی(شهید روحانی عبدالحسین سبحانی؛ جبهه اسلامی دفاع) گردید. گروه در شهریور سال 1351 مورد شناسائی ساواک قرار گرفته و شهید سیدعلی تحت تعقیب قرار گرفت و با چند تن از دوستانش فرار نمود پس از مدتی به خرمشهر بازگشت و توسط ساواک دستگیر، بازجوئی و سپس آزاد شد. وی همچنین در گروه انقلابی منصورون عضویت داشت.

شهید سید علی در تابستان و زمستان سال 1355 با پلیس درگیر شده ولی با چابکی از دام آن‌ها می‌گریزد تا این که در دی ماه سال 1356 در یک درگیری مسلحانه که منجر به زخمی شدن یک پاسبان می‌گردد، دستگیر شده و در شهربانی اراک مورد شکنجه قرار گرفته و پس از انتقال به تهران بر اثر شکنجه های فراوان به شهادت می‌رسد.

شهید سید علی جهان آراء برادر کوچکتر شهید سید محمدعلی جهان آراء فرمانده سپاه پاسداران خرمشهر بود.

با اقتباس از مقاله مندرج در سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی