بازدید گروهی رایگان معلمان و کارگران از موزه عبرت ایران

ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن روز کارگر و روز پاسداشت مقام معلم ، به اطلاع می رساند بازدید گروهی معلمان و کارگران شریف ایران زمین در این ایام از محل موزه عبرت ایران با هماهنگی قبلی رایگان خواهد بود.