بازدید دانش آموزان مدرسه استعداد های درخشان آیت الله مشکینی- قم

جمعی از دانش آموزان مدرسه استعداد های درخشان آیت الله مشکینی استان قم در روز دوشنبه، 11 اردیبهشت ماه 1401 از موزه عبرت ایران بازدید کردند.