گزارش تصویری از حال و هوای غرفه موزه عبرت در نمایشگاه کتاب

20 لغایت 30 اردیبهشت 1402 – مصلی امام خمینی (ره) تهران – نمایشگاه کتاب