حضور انتشارات موزه عبرت ایران در دومین نمایشگاه آنلاین تخصصی کتب تاریخ معاصر

حضور انتشارات موزه عبرت ایران در دومین نمایشگاه آنلاین تخصصی کتب تاریخ معاصر ایران

28 مرداد لغایت 8 شهریور 1402

سامانه خرید از کتابفروشی ها به نشانی:  C.ketab.ir

علاقه مندان می توانند کتب زیر از انتشارات موزه عبرت ایران را همراه با 25 درصد تخفیف به صورت آنلاین تهیه نمایند.

 

1 شکنجه گران می گویند
2 زندانی دو دیکتاتور
3 فردا کی خواهد آمد؟ (مخاطب کودك)
4 مرد سنگی و مرد مهربان (مخاطب کودك)
5 افعی در جقه همایونی
6 سازمان بی نام
7 آرام نمی گیریم
8 آن سالهای زمستان
9 پیروزی در سایه شکست
10 چشمهای آشنا
11 سر و سرنیزه
12 سمفونی درد
13 زخم سکوت
14 شش و پنجاه و نه
15 گلوله هاي کاغذي
16 من پسر شاه نیستم
17 لتاك
18 قزل قلعه – زندان سرخ پهلوي
19 قلعه فلک الافلاك – زندان سرد پهلوی
20 مبارزه در تبعید- جیرفت
21 مبارزه در تبعید- انارك
22 مبارزه در تبعید- خارك جزیره سوزان
23 شب ناسور
24 پهلوی / ساوك / شکنجه
25 از دانشگاه تهران تا شکنجه گاه ساواك
26 جلوه های ذکر خدا در زندانهای رژیم پهلوی
27 نگرشی بر وضعیت بهداشت، درمان و تغذیه در زندانهاي رژیم پهلوی
28 شرم آوران تاریخ