در سالگرد کودتای ننگین آمریکا و انگلیس//بازدید جمعی از دانشجویان سراسر کشور از موزه