حال و هوای روزهای منتهی به اربعین حسینی در نمایشگاه موزه – پایانه مرزی تمرچین

زائران اربعین حسینی پیش از عزیمت به عتبات عالیات