گزارش تصویری نمایشگاه موزه در پایانه مرزی تمرچین، یک هفته مانده به اربعین حسینی