بازدید فرمانده هنگ مرزی استان آذربایجان غربی از نمایشگاه موزه

بازدید سردار رجبی فرمانده هنگ مرزی استان آذربایجان غربی از نمایشگاه موزه عبرت ایران در پایانه مرزی تمرچین – اربعین 1402