دانش آموزان دبیرستان هوشمند شهاب نور

بازدید دانش آموزان دبیرستان هوشمند شهاب نور منطقه 13 تهران - 21 …

« بیست سالم بود که به دلیل داشتن چند جزوه، توسط ساواک دستگیر و شکنجه شدم.»

« بیست سالم بود که به دلیل داشتن چند جزوه، توسط ساواک دستگیر و ش…

بازدید دکتر پیروز حناچی و جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران

آقای دکتر پیروز حناچی استاد دانشگاه (شهردار سابق تهران) و جمعی از…

بازدید ائمه جمعه شهرستان های استان همدان

جمعی از روحانیون و ائمه جمعه شهرستان های استان همدان از جمله شهرست…