سالروز شهادت شهید زیر شکنجه خلیل رفیعی طباطبائی

ابتدای تیرماه 51 ساواک 8 دانشجو به نامهای سیدخلیل‌الله رفیعی طباطبایی، س…