چرا «عید غدیر» بزرگ‌ترین عید مسلمانان است؟

شیعیان در سراسر جهان این روز را جشن گرفته، مراسم مختلفی در گرام…