پنجاهمین سالروز شهادت شهید زیر شکنجه خلیل رفیعی طباطبائی

19 تیرماه سالروز شهادت شهید زیر شکنجه خلیل رفیعی طباطبائی در سال 1…

عيد سعيد قربان مبارک باد

عيد سعيد قربان مبارک باد بر پیکر عالم وجود جان آمد صد شکر…