همکاری منافقین با صدام و خیانت به مردم ایران

به مناسبت سالروز عملیات مرصاد   همکاری منافقین با صدام و خیانت به مرد…