سلام بر محرم

فرا رسیدن ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر بر همه دلدادگان آن…