سلول عمومی

سلول عمومی در اصطلاح زندان به اتاق محل حبس زندانی، «س…

شهادت آیت الله قاضی طباطبایی اولين شهيد محراب به دست گروهک تروریستی فرقان

شهادت آیت الله قاضی طباطبایی اولين شهيد محراب به دست گروهک ترور…