درگذشت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حق بین

درگذشت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج حسین حق بین بدینوس…