بازدید مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد از موزه عبرت ایران

صبح روز سه شنبه 10 مرداد 1402 آقای سید حسین علوی، مدیر مجموعه …

همه در پناه قرآن هستیم

عطف به بیانیه صادره موزه عبرت ایران در محکومیت اهانت به ساحت مقد…

تعطیلی موزه در روزهای چهارشنبه،پنجشنبه و جمعه 11, 12 و 13 مرداد 1402

با توجه به گرمای بی‌سابقه هوا در روزهای جاری و موافقت هیئت …