برگی از خاطرات شهید لاجوردی از کمیته مشترک ساواک

گوشه ای از خاطرات شهید اسدالله لاجوردی، مبارز انقلابی و زندانی سیاسی قبل…