به مناسبت روز مبارزه با استعمار انگلیس

به مناسبت روز مبارزه با استعمار انگلیس دکتر سیدجلال‌ال…