نویسندگانی که در حوزه ادبیات مقاومت و انقلاب اسلامی قلم می‌زنند، باید کتاب‌های تاریخ شفاهی را بخوانند.

به گزارش خبرگزاری مهر همزمان با ۱۴ تیرماه گرامیداشت روز قلم، د…