شكنجه های روحی و روانی جهت شكستن مقاومت زندانی

يكي از شكنجه‌هاي رايج براي شكستن مقاومت افراد آن بوده است كه…

آویختن از نرده‌های حياط و ديوارها

اين يكي از شكنجه‌هايي است كه قبل از تاريخ مدون هم وجود داشته است…

آپولو

يكي از آشناترين و مخوف‌ترين ابزار شكنجه براي زندانيان به شمار …

وصل كردن جريان برق به زندانی

برق وصل كردن يكي از شكنجه‌هايي بوده است كه در زندان به دستور فرما…

منوچهر وظيفه‌خواه معروف به دكتر منوچهری

منوچهر وظيفه‌خواه معروف به منوچهري در سال 1319 در زنجان متولد شد. در 25…

بهمن نادری پور معروف به تهرانی

بهمن نادري‌پور معروف به تهراني فرزند عباس در سال 1324 در تهران متولد …

آویزان کردن از سقف

يكي ديگر از روشهاي بسيار وحشتناك ساواك، آويزان كردن زنداني از سقف بود به…

پخش نوارهای مختلف با صدای بلند در سلول

یکی از شیوه های جاری شکنجه روحی-روانی در کمیته مشترک ضد خرابکاری سا…

بیدار نگه داشتن زندانی (بی خوابی) برای مدت طولانی

در این شیوه ی شکنجه روحی-جسمی، زندانی را برای مدت طولانی بیدار نگه …

ضرب و شتم

در این شیوه ی متداول و ابتدایی شکنجه، ضربه های سهمگین مشت و لگد به …