هیولای مخوف ساواک

نگاهی کوتاه به روش های شکنجه در ساواک …

آپولوی ساواک؛ برای پرواز به اوج وحشیگری!

آپولوی ساواک؛ برای پرواز به اوج وحشیگری! يكي از آشناترين و مخوف‌ترين ابزار شكنجه…

سلول عمومی

سلول عمومی در اصطلاح زندان به اتاق محل حبس زندانی، «س…

روایت شکنجه عجیب!

او از خوانسار آمده بود تا به كار و كسب بپردازد، در بازار …

شكنجه های روحی و روانی جهت شكستن مقاومت زندانی

يكي از شكنجه‌هاي رايج براي شكستن مقاومت افراد آن بوده است كه…

آویختن از نرده‌های حياط و ديوارها

اين يكي از شكنجه‌هايي است كه قبل از تاريخ مدون هم وجود داشته است…

آپولو

يكي از آشناترين و مخوف‌ترين ابزار شكنجه براي زندانيان به شمار …

وصل كردن جريان برق به زندانی

برق وصل كردن يكي از شكنجه‌هايي بوده است كه در زندان به دستور فرما…

“آپولو”، ابزار شکنجه مخوف ساواک

  "آپولو"، ابزار شکنجه مخوف ساواک   …

آویزان کردن از سقف

يكي ديگر از روشهاي بسيار وحشتناك ساواك، آويزان كردن زنداني از سقف بود به…