فاجعه ای در سكوت

به بهانه سالروز حمله امریكا به هواپیمای مسافربری ایرانی فاجعه ای در س…